Altınova Mah. Buttim İş Merkezi D Blok Kat 1 Ofis No: 1257 Osmangazi / Bursa

İlker Özgüven Tekstil Dış Ticaret A.Ş
Vergi Dairesi: Uludağ
Vergi No: 4730602861
Tic. Sicil: 79117
Mersis No: 0473 0602 8610 0001
Osmangazi Bursa 16250 Türkiye
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
0224 211 00 30
0224 211 33 26

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre İLKER ÖZGÜVEN TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla İLKER ÖZGÜVEN TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: İLKER ÖZGÜVEN TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş ile satış sözleşmesi imzalayacak, iimzalayan yada bilgi edinmem amacıyla iletişime geçen siz bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan İLKER ÖZGÜVEN TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen Satış Sözleşmesinin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden Soyadı, Adı, İmza, T.C. Kimlik No, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Kurum E-Postası, Faks Numarası, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Adres ve İletişim Zamanı

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden KVKK Md.5/2ç'ye istinaden Soyadı, Adı, T.C. Kimlik No, Evrak Tarihi, Evrak No, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Adres, Adres İl ve Adres İlçe

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden Soyadı, Adı, İmza, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil) ve Kurum E-Postası, kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen durumlarda kanunla yetkilendirilen bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları, adli makamlar veya güvenlik güçlerine ilgili mevzuatın sınırladığı ölçüde KVKK Md.28 çerçevesinde tarafımızca aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeden ve açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

Altınova Mah. Buttim İş Merkezi D Blok Kat : 1 Osmangazi / Bursa adresine yazılı olarak;

iletisim@ozguven.biz kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

 

Adres

Adres:
Altınova Mah. Buttim İş Merkezi D Blok Kat: 1 Ofis No: 1257 Osmangazi / Bursa
Tel:
(+90) 224 211 33 26
Fax:
(+90) 224 211 00 30
Website:
www.ozguven.biz
Email:
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Kurumsal

İlker Özgüven Tekstil Dış Ticaret A.Ş Bursa merkezli olarak başta tekstil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan ihracat konusunda yeni pazarlara açılmak ve ihracatını geliştirmek isteyen kobi vasfında, üretici veya tacir konumundaki firmalarımıza ihracat pazarlaması konusunda hizmet veren profesyonel Dış Ticaret Yönetim ve Danışmanlık firmasıdır.

Vergi Dairesi: Uludağ
Vergi No: 4730 602 861
Tic. Sicil: 79117
Mersis No: 0473 0602 8610 001

Bizi Takip Edin

 

JoomShaper